Forsholm - Siksele FVO
Forsholm - Siksele Fiskevårdsområde.
 

Till Startsidan
Information, foton.
Smoltfällan i Spöland

Vindskydd Älven
Mobergskroks Bua

Nybruksbuan Foto.
Sikstrandsudden Foto.
Kobuan Foto.
Stallet Foto.
Dalbäcksbuan Foto.

Vindskydd Sjöar
Skivsjön Foto.
Renträsk Foto.
Orrträsk Foto.
Hamptjärn Foto.

Rockträsk Foto.
Fisk i mängd

Cibi condimentum est fames
"Hungern är den bästa kryddan."


Allmänt: Forsholm - Siksele fiskevårdsområde ligger på båda sidor om Vindelälven cirka 35 km NO om Lycksele efter väg 363. Det omfattar cirka 13 km av Vindelälven och ett flertal sjösystem på båda sidor av älven. Området är lättillgängligt. 

Service till den fiskande:  Efter Vindelälven finns det flera vindskydd. Vid de flesta större sjöarna finns det också vindskydd. 
Båt finns i Renträsk, Orrträsk och Skivsjön.

Fisket: I Vindelälven erbjuds fiske på harr och öring i de strömmande delarna. I Nackträsket finns det förutom abborre och gädda, ett svagt naturbestånd av öring. Området domineras av abborre och gädda. 
 

Fiskeregler: Sportfiske med handredskap. Fredningsområden är utloppet från St. Nackträsket, Nackbäcken samt hela Björklidbäcken.     

Lax 

Minimimått: Lax  50 cm.

Laxfiske: 19/6 - 31/8!

Max 1 st lax om min 50 cm/fiskedygn.


ÖringMinimimått:  Öring 40 cm

HarrMinimimått:  Harr 30 cm.     
   
 

Fiskekort säljes på följande ställen.
  
Shell Bensinstation Lycksele 0950- 12500
Tage ErikssonSiksele  0730 212 555
Johannes Lia Siksele  070- 351 62 59
Monika Johansson Nordanskog 0950-54 20 26
"ICA"Handlar'nRusksele 0950-54 10 07
Ronny Lidberg Vormsele/Lillå  070-3103707
Kjell Renman Grundsund  0950-211 55
Sally Vernersson Forsholm 0950-543019

Fiskekortspriser för år 2016
Fiskerättsägare Årskort:
Inom området boende:

Sommarstugeägare:
Gästbevis:
Sportfiskekort årskort:
Familj årskort:
Veckokort:
Dagskort:
150:-
150:-
150:-
50:-
150:-
200:-
150:-
50:-


I Hamptjärn inplanteras årligen  ca: 170 kg Regnbåge och Röding.

Dagskort Hamptjärn. 3 fiskar/dag   100:-

Fiske från båt, kanot, flytring ej Tillåtet

Endast landfiske eller vadarstövlar Tillåtet

Hamptjärn Foto


Fiskevård: För att vi ska ha ett fortsatt fint fiske även i framtiden, så är det viktigt att följa de regler som gäller i området. Våra norrländska vatten är i allmänhet näringsfattiga och känsliga för ett hårt fisketryck. "Kaggfiske" är givetvis förödande för våra naturbestånd, speciellt känslig är harr och öring. Tänk på att små och ibland oansenliga bäckar ofta är lek och uppväxtområden för öring. Om dessa får vara ostörda så får vi fler och större fiskar i huvudvattendragen. Harren som är vårlekande måste också få samlas och leka ifred, för att vi ska få ett bättre fiske på harr i Vindelälven.       

Info:  Kontaktpersoner:     
Ordf. Tage Eriksson   Siksele     0950 - 54 20 40

Närmaste tätort:  Lycksele

Fiskarter inom området:      
Harr. lax och öring.     
Abborre, gädda, sik samt div. vitfisk och lake.    

Abborre Gädda Sik Lake
Fiskevatten

Lax

Harr

Sik

Öring

Abborre

Gädda

Vindelälven

x

x

x

x

x

x

Nackträsket   

x

x

x

Löparsjöarna   

x

x

x

Övriga vatten    

x

x


                                                 E:post  Fiske
                                                 Se Karta
                                                Till Startsidan

                                                Till Toppen