Forsholm - Siksele FVO
Forsholm - Siksele Fiskevårdsområde.
 

Till Startsidan
Information, foton.
Smoltfällan i Spöland
Inplantering i Hamptjärn

Vindskydd Älven
Mobergskroks Bua

Nybruksbuan Foto.
Sikstrandsudden Foto.
Kobuan Foto.
Stallet Foto.
Dalbäcksbuan Foto.

Vindskydd Sjöar
Skivsjökalven Foto

Skivsjön Foto.
Renträsk Foto.
Orrträsk Foto.
Hamptjärn Foto.

Rockträsk Foto.
Fisk i mängd

Cibi condimentum est fames
"Hungern är den bästa kryddan."


Allmänt: Forsholm - Siksele fiskevårdsområde ligger på båda sidor om Vindelälven cirka 35 km NO om Lycksele efter väg 363. Det omfattar cirka 13 km av Vindelälven och ett flertal sjösystem på båda sidor av älven. Området är lättillgängligt. 

Service till den fiskande:  Efter Vindelälven finns det flera vindskydd. Vid de flesta större sjöarna finns det också vindskydd. 
Båt finns i Renträsk, och Skivsjön.

Fisket: I Vindelälven erbjuds fiske på harr och öring i de strömmande delarna. I Nackträsket finns det förutom abborre och gädda, ett svagt naturbestånd av öring. Området domineras av abborre och gädda. 
 

Fiskeregler: Sportfiske med handredskap. Fredningsområden är utloppet från St. Nackträsket, Nackbäcken samt hela Björklidbäcken.     

Lax 

Minimimått: Lax  50 cm.

Laxfiske: 19/6 - 31/8!

Max 1 st lax om min 50 cm/fiskedygn.


ÖringMinimimått:  Öring 40 cm

HarrMinimimått:  Harr 30 cm.     
   
 

Fiskekort säljes på följande ställen.
  
Shell Bensinstation Lycksele 0950- 12500
K-G LööfSiksele  076-109 35 92
Johannes Lia Siksele  070- 351 62 59
Monika Johansson Nordanskog 070- 643 53 98
Handlar'nRusksele 0738- 15 25 36
Ronny Lidberg Lillå  070- 310 37 07
Kjell Renman Grundsund  070- 679 03 51
Martin Eriksson Forsholm  070- 673 10 49


Fiskekortspriser för år 2020      Ändrade kortpriser.

Familjekort 300 Kr
Årskort        200 kr
Dagskort       50 Kr

Swich: 070-310 37 07

Årskort gäller kalenderår. ex:(1/1-31/12)

Barn under 16 år följer med familjekorten och barn över 16 år måste
ha egna kort.

Kortlösare måste själva ta reda på gällande lagar och regler enligt
fiskestadgan för att få bedriva sportfiske.I Hamptjärn är inplanterat i år 2019  ca: 200 kg  Röding.

 "Ingen utplantering av fisk 2017-2018 på grund av Fiskbrist på odlingen"

Dagskort Hamptjärn. 2 fiskar/dag   100:-

Swich: 070-310 37 07.

Fiske från båt, kanot, flytring ej Tillåtet

Endast landfiske eller vadarstövlar Tillåtet

Hamptjärn Foto


Fiskevård: För att vi ska ha ett fortsatt fint fiske även i framtiden, så är det viktigt att följa de regler som gäller i området. Våra norrländska vatten är i allmänhet näringsfattiga och känsliga för ett hårt fisketryck. "Kaggfiske" är givetvis förödande för våra naturbestånd, speciellt känslig är harr och öring. Tänk på att små och ibland oansenliga bäckar ofta är lek och uppväxtområden för öring. Om dessa får vara ostörda så får vi fler och större fiskar i huvudvattendragen. Harren som är vårlekande måste också få samlas och leka ifred, för att vi ska få ett bättre fiske på harr i Vindelälven.       

Info:  Kontaktperson:     
Ordf. Karl-Gustaf Lööf   Siksele     076 109 35 92

Närmaste tätort:  Lycksele

Fiskarter inom området:      
Harr. lax och öring.     
Abborre, gädda, sik samt div. vitfisk och lake.    

Abborre Gädda Sik Lake
Fiskevatten

Lax

Harr

Sik

Öring

Abborre

Gädda

Vindelälven

x

x

x

x

x

x

Nackträsket   

x

x

x

Löparsjöarna   

x

x

x

Övriga vatten    

x

x


                                                 E:post  Fiske
                                                 Se Karta
                                                Till Startsidan

                                                Till Toppen