Forsholm - Siksele FVO Information.

Start Sidan. Forsholm - Siksele FVO

LaxOrdförande:
Vice Ordf.:
Kassör: 
Sekreterare:
Ledamot: Ledamot:
Suppleant:
       "-"     : 
       "-"     :
Styrelsen för Forsholm - Siksele Fiskevårdsområde.  2019

Karl-Gustaf Lööf
Jonny Johansson.
Ronny Lidberg.
Ronny Lidberg.
Johannes Lia.
Mikael Johansson.
Ingemar Johansson.
Mikael Holmlund.
Tage Eriksson.
Jonny Stenmark.

Årsmöte 2010 Ängsbäck

Årsmöte Forsholm - Siksele F.V.O

3/3 Ängsbäck byastuga.

Ordförande Tage förbereder.


Sekreteraren Ronny Klar.

Uppmärksamma åhörare.

Vad vore en fiskestämma utan redskap

Arbetsmöte Fiske Siksele.


 Arbetsmöte med fiskeföreningen,

 tillverkning av anslagstavlor.

 


 Takläggning av densamma.

Fisk som finns i älven


 Linda & Isak med storgädda som vägde

 12,5 kg & 120 cm lång något mindre
 abborre

 Fångad i Vindelälven
 Torsdagen den 21/5  2009


Som synes visar vågen 12,5 kg

Tänk dej att ha dessa tänder kring tårna

då du är ute och badarÅrsmöte Siksele Byastuga 4/3 09

De skriver så pennan glöder.

Sven-Erik Edlund & Mikael Johansson


Sekreteraren Ronny Lidberg tv

har fått kaffe efter väl utfört arbete

 


Årsmöte i full gång, kloka beslut!