Dalbäcksbuan.

RT 90: Y  71 81 340,  Y 16 60 800

Till Fiskesidan.
Till Startsidan.
Till Kartan.


Vindel Älven

 Bua vid älvens norra strand mitt i mot

Dalbäck, ca 2 km nedströms vintervägen.


Buan före målning och röjning.

 Arne, Tage & K-G har målat buan.

 Dalbäcksbuan från älven efter

 ett gott arbete.


Dalbäcks buan i vinterskrud

2017-01-21.  kl. 12.30


Till Fiskesidan.
Till Startsidan.