STALLET.

RT 90: X 71 81 580,  Y 16 59 620

Till Fiske Sidan.
Till Start Sidan.
Till Kartan.


Vindel Älven

 Bua sk Stall´n vid älvens norra strand,

 ca 400 m uppströms vintervägen.


 Stall´n sett från södra sidan älven. 

.