Kobuan.

RT 90:  X 71 82 010,  Y 16 59 080

Till Fiske Sidan.
Till Start Sidan.
 Till Kartan.


Vindel Älven.

 Bua vid älvens norra strand,

 ca 1 km uppströms vintervägen.


Kobuan innan den blev målad,

som synes lugnt och stilla.


 Kapten Arne i fören på skutan,

 Sven-Erik vid rodret & Tage som barlast.


 Upp rätning av buan, Sven-Erik, Arne

Tage, Bengt & Björn

Foto K-G


 Några centimeter till.

Bengt & Sven-Erik.


 Nyfikna åskådare när dasset skulle riktas.

 Få se nu vad gjorde dom här?

 Vi måste kolla.Siksele Intresseförening.
 
Till Toppen