Sikstrandsudden.

RT 90:  X  71 84 180,  Y  16 57 610

Till Fiske Sidan.
Till Start Sidan.
Till Kartan.


Vindel Älven

Bua Sikstrandudden Bua Sikstrandsudden  ca 4 km uppströms

vintervägen på älvens södra strand.


VindelälvenLågvatten i älven

TranspårTranan har varit här !

 Sikstrandsbuan efter målning,

 1/9 2009