Sikstrandsudden.

RT 90:  X  71 84 390,  Y  16 57 590

Till Fiske Sidan.
Till Start Sidan.
Till Kartan.


Vindel Älven

Buan flyttad några 200 meter uppströms.

Bua Sikstrandudden Bua Sikstrandsudden  ca 4 km uppströms

vintervägen på älvens södra strand.


VindelälvenLågvatten i älven

TranspårTranan har varit här !

 Sikstrandsbuan efter målning,

 1/9 2009