Nybruksbuan.

RT 90:  X  71 85 720,  Y  16 57 000

Till Fiskesidan.
Till Startsidan
 Till Kartan.


Vindel Älven

 Nybruksbuan ca: 5,3 km uppströms
 vintervägen

 på älvens norra strand.


 Transport av ett stycke dass ner för backen,

 för mer strategisk placering,

 Bengt, Tage, Evert, Arne och Sven-Erik.


 Fastspikning av tak på dasset efter
 transporten.

 Överst Tage, ihållare Evert, Bengt,& Arne.


 Byte av takbeklädnad på dasset.

 Sven-Erik skruvar.


 Tage förankrar detsamma med järnrör

 ner i backen, om det skulle bli högvatten.Till Startsidan.   Till Fiskesidan.