Gårdshistoria
 
          Gårdshistoria.

   Till Start Sidan.
 
 Sidan uppdaterad   09/11-2021   kl: 10.55:09


Siksele 3:12.  Siksele 3:14.  Siksele 122 Siksele 130 Siksele 134.  Siksele 148 Siksele 150.  Siksele 154.
Siksele 159 Siksele 160.  Siksele 166.  Byastugan.  Siksele 172.  Siksele 177.  Siksele 180 Siksele 182.  
Siksele 183.  Siksele 186.  Siksele 188 Siksele 194 Siksele 200.  Siksele 206.  Siksele 2:12.
Gårdar södra.  Gårdar norra.      I Nybyggarförteckningen 1798 meddelas om Siksele.

            Siksele Nybyggen hwardera 1/8 Mtl innehafwes N:o 1 af Olof Jonsson
N:o 2 af Jacob Johansson, N:o 3 af Jon Andersson och
     N:o 4 af Jacob Andersson
        Hwilka hwar för sig året öfwer, framfodra 5 a 6 kor,
      häst och några små kreatur, samt utså 9 a 10 skälskorn i någorlunda frostfri jord;
          Och thy aktade Hds Rtn med ortens i för fattningen stadgade beräkning
          enligt förhöja hwarje af berörda Nybyggens skatt till 3/16 Mtl
       derefter åboen bör årliga Krono räntan
          1 Rdr 12 s. Jemte andra wanliga utskylder sig afbörda.


Lycka.

Lycklig - så Den vise säger...
är väl den, vars viloläger
slavar bädda och vars breda
bröst i pälsverk mjukt sveps in.
Mera dock dens lycka väger,
som kan varm en lovsång höja
i sin hammavävda tröja
och som själv har lärt att reda
raskt sitt hårda goda läger
utav halm från åkern sin.

Sällsport lycklig den mig tyckes
som av inga bojor tryckes,
som går ensam genom livet,
fri från varje börda tung.
Lyckligare dock mig tyckes
den som tidigt ren fått börja
att för barn och blomma sörja,
som det blev av ödet givet
att ett gyllne kärlekssmyckes
tyngd få bära själv som ung.
Lycklig- så Den Vise talar-
är väl den, som bor i salar,
himmelshöga, välvda vida,
skinande av konstsmidd prakt;
lyckligare den, vars salar,
små och låga, blott förgyllas
av en brasas sken och fyllas
utav blom och löv som sprida välkänd doft från hemmets dalar
barn av mullens egen makt.

Lycklig, lycklig den jag kallar,
som av egen skogstegs tallar
själv sitt hus med möda timrat
i sin egen hages hägn.
Härligare hymn ej skallar
än ett rop kring egna marker;
aldrig sol i sagans parker
har så grant och fagert skimrat
som på egna klövervallar
skimrar sommarens ljumma regn.
Lycklig - så Den Vise säger -
lycklig är väl den , som äger
hundramila rika länder,
tusen sköna  fursteslott;
Lyckligare den som äger
ett par tunnland kring en stuga,
där han samman med sin fruga
plantar med egna händer
astrakan och rosenhäger,
bland sparv och blommande äng.


                                                                                                                                                                       Till Toppen
                                                                                                                                                     E-post: Siksele Intresseförening.