Fastigheter inom Sikseleskogen
 Norra sidan Vindelälven.

Till Startsidan Gårdshistoria Gårdar Södra.


Bergtjärnsbacken.  Forslund.  FredrikslundNordanskog 1Nordanskog 2Nybruket. 
Rockträsk.  Savträsk.
Sikseleberg 1. Sikseleberg 2 Sikseleberg 3 Sikseleberg 4.  Sikseleberg 5
 
Ålavan 1. Ålavan 2Ålavan 3. Ålavan 4Åsbrokläppen. 
 
Ängsbäck 1Ängsbäck 8Ängsbäck 10. Ängsbäck 3.  Byastuga

 


Hus och torp runtomkring  Siksele skogen en del bebodda och  en del borta.

 Har någon något att tillägga,
 eller ändra eller ta bort på dessa
byar, gårdar vänligen kontakta oss

  Siksele Intresseförening

E-post:  Fastigheter.
                                                        
   Har någon något gammalt foto av de personer som här
     
    är omskrivna, vore vi tacksamma att få tag på,

om det går att scanna och sända via e-post

eller att vi får låna scanna och sätta in på sin plats i historien.

Numreringen har inget med åldern
  på fastigheten att göra.