BYASTUGAN

Siksele 167.     RT 90:  X 71 81 276.  Y 16 58 989
La N 64°  41¢  54,57²                  Lo E  19°  8¢  19,55²   

                                                      Till Startsidan.    
                                                            Till Fastigheter 

                                               
  Till UTHYRNING AV BYASTUGAN


Siksele Intresseförening bildades
5/9 1987.


 På dessa stenar i Renträsk stod den

 Loge som så småningom blev Siksele

 Byastuga.


Grundläggning på nya platsen för Byastugan.

Här blandas det för fullt.
fv:
Erik Stenmark, Urban Lia,
Håkan Holmström, David Lia.

Plant ska de va.

Björn Sandberg, Håkan Fjällström.
Sven-Erik Edlund
Joel Burman
Viktor Holmström drar av balken.


Utbyggnaden baksidan blir till.

Invigning av byastugan ägde rum

i mitten av Augusti 1990.

John-Gunnar Jönsson klipper bandet


Byastygan Så blev den i färdigt skick.

Så här syntes logen invändigt när

den stod kvar i Renträsk.

fv;
Joel Burman, Per Olsson
Sven-Erik Edlund
Viktor Holmström.

 

Nedan som den syns idag


 Inne till HögerRaktfram

Kök  Bli medlem i intresseföreningen.

 Enskild medlem: 50:-
 Familj: 100:-

 Avgiften betalas en gång.
 

 Postgiro: 60 16 33-1


"Nos nihil efficere non possumus"
Här finns inga omöjligheter.


Vill du rätta, komplettera, ta bort:
 E-post: Siksele Intresseförening

Till Toppen