28
Siksele 206.      (2:8)
RT 90:  X  71 81 674.  Y  16 58 650

La N   64°  42' 7,97"       Lo E  19°  7'  55,60"


                                                     Till Start Sidan
                                                            Till Fastigheter

 Johan August Johansson

Gift

Kristina Charlotta Jakobsdotter
Född 1852-06-24 Siksele, Död 1930-10-25 Siksele

1885-01-16 med

Född 1854-07-18 Rusksele, Död 1945-06-15 Siksele

Johan August sålde sitt hemman till Sandvikens Ångsågs AB

1897-04-28, och blev därmed arrendator på sitt f.d hemman.


Lagfartsbevis.
Lycksele tingslags Häradsrätt har denna dag under ovanstående § i Protokollet meddelat
P. A Hålén och hans hustru Holma Maria Hålèn lagfart å 7/256 mantal litt Cba
Siksele n:o 2/8 i Lycksele socken, vilken fastighet de genom köpekontrakt den 31 januari 1926
för 2200 kronor jämte villkor om livstids födoråd köpt från Sandvikens Ångsågs AB betygar.
Tingstället i Lycksele den 3 maj 1926
På Häradsrättens vägnar:

Utdrag ur protokollet § 4:o/ Köparna förbinda sig att till f.d. arrendatorn J. A. Johansson
och hans hustru, under deras återstående livstid, utgiva följande undantagsförmåner,
nämligen femtio /50/ kg. vetemjöl, ett hundra /100/ kg. kornmjöl och en /1/ liter oskummad mjölk dagligen samt husrum bestående av ett rum med nödiga uthus jämte hemförd ved för behovet. Till säkerhet för fullföljande av nämnda undantag förbehålles ävenledes inteckningsrätt i härmed försålda fastighet.

Per Alfred & Hilma Maria Hålèn

Per Alfred Hålén

Gift

Hilma Maria Jonsson

Barn
Hjördis Anne Maria
Hjördis Elisif
Valgärd Regina
Nancy Anne-Marie
Margit Elisabet
Kerry Idalia Elvira
Hilding Alfred
Karl Jonas
 Född 1881-09-09 Stensele. Död 1938-05-21 Siksele

1912-04-08 med

Född 1889-01-21. Siksele.  Död 1933-12-29 Siksele


Född 1912-05-30 Siksele. Död 1913-03-12 Siksele
Född 1913-04-20 Siksele. Död 2000-02-27 Burträsk
Född 1914-03-26 Siksele. Död 2005-02-25 Lycksele
Född 1915-07-24 Siksele. Död 2002-04-22 Sundsvall
Född 1917-03-17 Siksele. Död 1989-07-10 Johanneshov
Född 1919-10-19 Siksele. Död 1960-03-16 Gnesta
Född 1922-01-03 Siksele. Död 1922-04-21 Siksele
Född 1925-11-24 Siksele. Död 1925-11-26 Siksele


Tv syns det gamla huset som är flyttat,
 

från Siksele 2:8  Ca:1948  till Siksele 1:13

av Pastor Nils Olof Nolander.


Bengtes


Ragnar & Anny Karlsson

Bror Ragnar Karlsson

Gift

Anny Emelia Lundström

Barn:
Bror Assar
Eva Anna Greta
Bengt Torbjörn Karlsson
Siv Lilian Margareta

Född 1905-06-25 Siksele. Död 1985-08-27 Lycksele

1936-07-18 med

1912-08-03  Brännforssund Åmsele. Död 1983-03-13 Lycksele


Född 1936-09-10 Siksele, Död 1992-07-18 Luleå
Född 1938-03-02 Siksele
Född 1942-04-22 Siksele
Född 1947-02-28 Siksele


Bengt Torbjörn Karlsson Född  1942-04-22 Siksele


Vill du rätta, komplettera, ta bort.

Siksele Intresseförening

Till Toppen