VINTERVÄGEN.

                                                             Till Startsidan


Vintervägen Stängd
 

 Respektera hastighetsbegränsningen eftersom
"när ett fordon rör sig över istäcket orsakar det en vattenvåg 
under isen. Denna våg, som liknar bogvågen från en båt, återverkar 
på istäcket och åstadkommer en böjning som vill bryta isen".

 Sommarvägen
Stängd

" Nudas veritas"
   Den nakna sanningen
Vintervägen Stängd


 

 

Upplysningar
kontakta

Gatu-Parkenheten