VINTERVÄGEN.

                                                             Till Startsidan

Sommarvägen stängd 13/11 2016

Vintervägen Öppen 8/12 2016

Max 4 Ton

 


 

 


Respektera hastighetsbegränsningen eftersom
"när ett fordon rör sig över istäcket orsakar det en vattenvåg 
under isen. Denna våg, som liknar bogvågen från en båt, återverkar 
på istäcket och åstadkommer en böjning som vill bryta isen".

Foto av isväg, Lycksele tätort.

 Sommarvägen
Stängd 13/11 2016

" Nudas veritas"
   Den nakna sanningen
Vintervägen  Öppen

8/12 2016
 


 

Upplysningar
kontakta

Gatu-Parkenheten