Styrelsen
Styrelsen  2017.

Styrelsen för Siksele Intresseförening

Ordförande.
Annika Höglund
 Siksele 200
 921 99 Lycksele
Mob.070-612 41 09
 

Kassör.
Sven-Erik Edlund
Siksele 186
921 99 Lycksele
Tfn: 0950-54 20 27. Mob. 070-567 34 31
 

Ledamot.
Berit Alfredsson
Grönsaksstigen 27
921 42 Lycksele
Tfn: 0950/128 40. Mob.070-33 25 76
 

Ledamot.
Karl-Gustaf Lööf
 Siksele 154
 921 99 Lycksele
 Tfn: 076-109 35 92
 

Ledamot.
Johannes Lia
Siksele 134
921 99 Lycksele
Tfn: 070-351 62 59
 

Suppleant.
Mikael Holmlund
Siksele 200
921 99 Lycksele
 Mob. 070-612 41 09
 


Bli medlem i intresseföreningen.
Enskild medlem: 50:-
Familj: 100:-
Postgiro: 60 16 33-1
Avgiften betalas en gång.
Suppleant:
Elisabeth Lundin
Siksele 134
921 99 Lycksele
Mobil: 076-103 59 69

 


Multi vokati sunt, pauci vero electi. 
Många äro kallade, få äro utvalda.


  Till ToppenTill Startsidan.