Styrelsen
Styrelsen  2022.

Styrelsen för Siksele Intresseförening

Ordförande.
Åke Holmström
Siksele 194
921 99 Lycksele
Tfn: 070 340 04 09
 

Kassör.
Annika Höglund
 Siksele 200
 921 99 Lycksele
Tfn.070-612 41 09
Ledamot.
Viviann Holmström
Siksele 194
921 99 Lycksele
 Tfn. 070-271 43 80
 

Ledamot.
Karl-Gustaf Lööf
 Siksele 154
 921 99 Lycksele
 Tfn: 076-109 35 92
 

Ledamot.
Johannes Lia
Siksele 134
921 99 Lycksele
Tfn: 070-351 62 59
 

Suppleant.
Mikael Holmlund
Siksele 200
921 99 Lycksele
 Tfn. 070-612 41 09
 


Bli medlem i intresseföreningen.
Enskild medlem: 50:-
Familj: 100:-
Postgiro: 60 16 33-1
Avgiften betalas en gång.
Suppleant:
Stefan Holmström
Siksele 183
921 99 Lycksele
Tfn: 073 030 79 80

 


Multi vokati sunt, pauci vero electi. 
Många äro kallade, få äro utvalda.


  Till ToppenTill Startsidan.