Siksele Viltvårdsområde Informerar.

Till Start Sidan.    Till Siksele  VVO.
Styrelsen 2019

 Ordförande: Mikael Holmlund

 Ledamöter: Mikael Johansson
                     : Kent Burman
                     : Roger Karlsson
                     : Lage Andersson

 Suppleant: Åke Holmström , Monika Johansson

 Jaktledare: Lage Andersson.

 Biträdande jaktledare: Kent Burman.
                                          : Mikael Johansson.  
                                          : Mikael Holmlund.

 Kontaktpersoner skadat vilt: Roger Karlsson,