Bildsvep från Siksele

VK 18 oktober 1949


Med förenade ansträngningar gjorde bybefolkningen väg genom detta sista hinder. På måndagen skulle nämligen den första turbilen anlända. Den kom och det var en historisk dag för Siksele.

Byn har ett vackert läge vid Vindelälven. Välbyggda gårdar ligga utströdda i den kuperade terrängen.

Här hade man tänkt sig en kulvert över Antmyrbäcken men i stället blir det i sinom tid konor och en bro av sådan höjd att timmerlass kan passera under brobanan.

John Eriksson, Assar Karlsson. Kalixtus Eriksson, Einar Karlsson, Edvin Holmgren, och Hugo Jonsson från Siksele tar sig en paus sedan de grävt fram en gammal kvarnstan, en kvarleva bland övriga rester av en gammal kvarn i Antmyrbäcken, som flyter genom byn.

Byns äldsta byggnad är välbevarad
Den tillhör Kalixtus Eriksson och är uppförd 1743. Flyttad tre gånger har den ursprungligen utgjort bostadshus. Nu är den förrådsbod, har trappa och loft och utsågningar visar att den en gång haft fönster. Knutkonstruktionen avviker från den i trakten brukliga. 

Kalixtus Eriksson visar här ett
"skjuthål" i den förutnämnda byggnaden, som förut stått på älvbacken. Hålet användes som skottglugg vid jakt på sjöfågel, som då var mera rikligt förekommande.

Siksele kan med skäl göra anspråk på att räknas som en av Lycksele sockens vackraste belägna byar. Utsikten nedöver älven är även denna tid på året betagande.

Kommunikationerna mellan byns olika delar går ofta över denna förvisso pittoreska men snart farliga kvarleva av en gångbro.
Man har svårt att skiljas från den men funderar på att bygga en ny.

Kristin Lia och Gunn-Lisbeth, Sikselebor i sjätte generationen äter skorpor och har sig ute på Kalixtus Erikssons förstubro.

Ett mot aftonhimlen dekorativt härbre med några hundra år på nacken har handlanden Hugo Jonsson på kullen utanför sin trevna gård. Det har ursprungligen använts för torkning av fisk. Kunde det inte vara något för hembygdsgillet?

De gamla kornhässjorna börjar försvinna men Hugo Jonssons kommer ännu många år att stå rycken mot förintelsens krafter.


Till Startsidan.