Seved Burman från Dalbäck har bidragit med några foton från 30-40-50-60 talet

 Dalbäck & Siksele med omnejd.

 


Till Startsidan.


Frans Burman med sin nya "dragare"

omkr. 1931


Paus i tröskningsarbete med vand-
rings dragen tröskmaskin 1946.
fr.v Frans Burman, Uddo, Joel. Seved,
Anna, Folke K, Göta, Ragnhild.

Vedklyvning med sk. "amputeringsmaskin"  1948.

Perchy Grundström, Joel, Sören,
Gunder, Frans, Ragnhild, Göta Burman.


Potatisupptagning i Dalbäck 1950.

Plöjning i Dalbäck Joel Burman

och Edvin Holmgren  1952


Timmerflottare vid Mårdseleforsen

Ove och Ernfrid Holmström,

Frans Burman  1952.


Lossning av timmerbröt vid Sikseleforsen, John Eriksson,

Viktor Holmström och Joel Burman

omkr. 1957


Timmerflottning vid lågvatten nedan Sikseleforsen omkr. 1957

Årets timmeravverkning vid
Tallberget slutförd, klar för hemfärd.
Rune Olsson, Alf Adolfsson,

kockan NN
Rune Moberg och Villehard Adolfsson
omkr. 1958


Lycksele komun inför detta år en obligatorisk 7 årig folkskola första året i
Ängsbäck. fr.v Birgit Karlsson Ålavan,
Asta Sjöström lärare, Sylvia Bäcklund,
Astrid Lindqvist Forsholm, Paul Stenmark Ängsbäck, Åke Karlsson Siksele, Gudrun
Lindström Forsholm, Bo Forsgren Annelund, Albert Jakobsson Ajaur, Samuel Stenmark
Ängsbäck, Eva Stenmark Åsbroklåppen,
Elly Andersson Nordanskog, Seved Burman
Dalbäck och Lennart Eriksson Siksele.

Algot Stenmark Sikseleberg i sitt
Tjänsterum på kommunalkontoret
i Lycksele 1952

Efter fisketur till Mårdseleforsen

Christer Andersson, Seved Burman

1960


Traktorn behövde draghjälp när huset i Dalbäck skulle flyttas 1956,
Kent Burman visade sig ha
oanade krafter.

Seved Burman fixar ledningarna
vid automatiseringen 1970.